ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY

13.800.000

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – LỚP SƠN CÒN NGUYÊN VẸN
 • SẢN XUẤT NĂM 1949-1950
 • RUỘT 1952-1955
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
 • THUỘC 1 TRONG 8 ZIPPO CHỦ ĐỀ TOWN & COUNTY KINH ĐIỂN
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – LỚP SƠN CÒN NGUYÊN VẸN
 • SẢN XUẤT NĂM 1949-1950
 • RUỘT 1952-1955
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
 • THUỘC 1 TRONG 8 ZIPPO CHỦ ĐỀ TOWN & COUNTY KINH ĐIỂN
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 1

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 2

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 3

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 4

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 5

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY 6

ZIPPO XƯA 1949 – 1950 – LILY POND – TOWN & COUNTRY

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP