ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER

ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER

ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT 1950S
  • BỌC DA TOÀN THÂN

ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT 1950S
  • BỌC DA TOÀN THÂN

ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 1 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 2 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 3 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 4 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 5 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 6 ZIPPO XƯA 1950S – FULL LEATHER 7

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP