ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE

7.800.000

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – KHÔNG CẤN MÓP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S – ZIPPO NĂM 1958
  • ĐẾ ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG
  • ZIPPO CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – RUỘT MẠ VÀNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA DÒNG ROSEART
  • HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – KHÔNG CẤN MÓP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S – ZIPPO NĂM 1958
  • ĐẾ ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG
  • ZIPPO CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – RUỘT MẠ VÀNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA DÒNG ROSEART
  • HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 1

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 2

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 3

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 4

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 5

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 6

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 7

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 8

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 9

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE 10

ZIPPO XƯA 1950S – ROSEART ZIPPO MARBLE TABLE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP