ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI

ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI

ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP ZIN HIẾM , GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO
  • ZIPPO SẢN XUẤT 1950S
  • ZIPPO CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI ( 92.5%)

ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP ZIN HIẾM , GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO
  • ZIPPO SẢN XUẤT 1950S
  • ZIPPO CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI ( 92.5%)

ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 1

ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 2 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 3 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 4 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 5 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 6 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 7 ZIPPO XƯA 1950S – ZIPPO STERLING – ZIPPO BẠC KHỐI 8

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP