ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

3.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LIỆU VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LIỆU VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 10

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 9

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815