ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951-1952
  • VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951-1952
  • VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP