ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO

2.800.000

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LỆU VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LỆU VỎ SẮT – RUỘT SẮT
  • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 1

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 2

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 3

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 4

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 5

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 6

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO 7

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – VỎ SẮT RUỘT SẮT – PRISMO

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP