ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – GATOR BOWL GAME 1955

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – GATOR BOWL GAME 1955

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1955
 • MỘC ĐÁY FULL STAMP
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ THỂ THAO

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – GATOR BOWL GAME 1955

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1955
 • MỘC ĐÁY FULL STAMP
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ THỂ THAO

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 1

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 2

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 3

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 4

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 5

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 6

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 7

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - GATOR BOWL GAME 1955 8

 

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815