ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – LAMSON

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – LAMSON

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1955 – 1956
 • MỘC LỖI
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

 

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – LAMSON

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1955 – 1956
 • MỘC LỖI
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP