ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION

ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION

ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1955

ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION 1 ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION 2 ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION 3 ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION 4 ZIPPO XƯA 1955 – TEXAS AVIATION 5

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP