ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148

ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148

ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • ZIPPO CHÍNH HÃNG USA
  • ZIPPO SẢN XUẤT NĂM 1955
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

USS Ponchatoula (AO-148) là một trong sáu chiếc tàu chở dầu của tàu Neosho được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ , phục vụ từ năm 1956 đến năm 1992, và được đặt tên theo con suối Ponchatoula Creek thuộc vùng Tangipahoa , bang Louisiana và chảy vào sông Natalbany , phía tây của Ponchatoula, Louisiana . Cô là tàu hải quân Mỹ thứ hai mang tên này.

Ponchatoula được đặt tại New York Shipbuilding Corporation, Camden, New Jersey , vào ngày 1 tháng 8 năm 1954, được đưa ra vào ngày 9 tháng 7 năm 1955, được tài trợ bởi bà IN Kiland, và được ủy nhiệm vào ngày 12 tháng 1 năm 1956 với chỉ huy trưởng William R. Wilson.

 

ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • ZIPPO CHÍNH HÃNG USA
  • ZIPPO SẢN XUẤT NĂM 1955
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

USS Ponchatoula (AO-148) là một trong sáu chiếc tàu chở dầu của tàu Neosho được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ , phục vụ từ năm 1956 đến năm 1992, và được đặt tên theo con suối Ponchatoula Creek thuộc vùng Tangipahoa , bang Louisiana và chảy vào sông Natalbany , phía tây của Ponchatoula, Louisiana . Cô là tàu hải quân Mỹ thứ hai mang tên này.

Ponchatoula được đặt tại New York Shipbuilding Corporation, Camden, New Jersey , vào ngày 1 tháng 8 năm 1954, được đưa ra vào ngày 9 tháng 7 năm 1955, được tài trợ bởi bà IN Kiland, và được ủy nhiệm vào ngày 12 tháng 1 năm 1956 với chỉ huy trưởng William R. Wilson.

 

ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 1 ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 2 ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 3 ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 4 ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 5 ZIPPO XƯA 1955 – USS PONCHATOULA AO 148 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP