ZIPPO XƯA 1956 – JOHN WEITZEL INC

ZIPPO XƯA 1956 – JOHN WEITZEL INC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1956
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO XƯA 1956 – JOHN WEITZEL INC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1956
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 10

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 9

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 8

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 7

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 6

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 5

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 4

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 3

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 2

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC 1

ZIPPO XƯA 1956 - JOHN WEITZEL INC

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP