Zippo Xưa 1956 – U.S. Army Medical Corps

Zippo Xưa 1956 – U.S. Army Medical Corps

5.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng , còn rất đẹp

– Sản xuất năm 1956

– Ruột trùng giai đoạn

– Chất liệu đồng mạ chrome

– Emblem Quân Y

Quân đoàn Y tế (MC) của Quân đội Hoa Kỳ là một quân đoàn nhân viên (chuyên ngành phi chiến đấu) của Cục Y tế Quân đội Hoa Kỳ (AMEDD) bao gồm các sĩ quan y tế được ủy nhiệm – các bác sĩ có bằng MD hoặc DO , ít nhất một năm đào tạo lâm sàng sau đại học , và giấy phép hành nghề y của tiểu bang .
MC truy tìm nguồn gốc sớm nhất của nó đối với các bác sĩ đầu tiên được tuyển dụng bởi Cục Y tế của Quân đội, được thành lập bởi Quốc hội Lục địa lần thứ hai vào năm 1775. Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định “Quân đoàn Y tế” vào năm 1908, mặc dù thuật ngữ này đã được sử dụng từ lâu không chính thức giữa các bác sĩ chính quy của Bộ Y tế.

Hiện tại, MC bao gồm hơn 4.400 bác sĩ đang hoạt động đại diện cho tất cả các chuyên khoa và chuyên khoa phụ của y tế dân sự. Họ có thể được giao cho các cơ sở y tế quân sự cố định, các đơn vị chiến đấu có thể triển khai hoặc các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển y tế quân sự . Họ được coi là những người lính có thể triển khai đầy đủ. Trưởng Chi nhánh Quân y (thuộc Bộ Tư lệnh Nhân sự của Lục quân ) là một đại tá và sĩ quan Quân y cao cấp nhất trong Quân đội là Trung tướng Y sĩ Quân đội Hoa Kỳ , một trung tướng .

MUA NHANH

Zippo Xưa 1956 – U.S. Army Medical Corps
Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 36

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 37

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 38

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 39

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 40

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 41

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 42

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 43

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 44

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 45

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 46

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 47

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 48

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 49

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 50

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 51

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 52

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 53

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 54

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 55

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 56

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 57

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 58

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 59

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 60

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 61

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 13

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 12

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 11

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 10

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 9

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 8

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 7

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 6

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 5

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 4

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 3

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 2

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps 1

Zippo Xưa 1956 - U.S. Army Medical Corps

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP