Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden – Star Of The Movie Toward the Unknown

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden – Star Of The Movie Toward the Unknown

1.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có trầy xước và cấn dăm ở đáy
– Phần sơn đã mòn hết
– Không hộp
– Sản xuất năm 1956
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Chủ đề Phim điện ảnh : Toward the Unknown

Hết hàng

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden – Star Of The Movie Toward the Unknown
Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 1

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 2

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 3

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 4

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 5

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 6

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 8

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 9

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 10

Zippo Xưa 1956 – Zippo lighter given to John L.Denti by Bill Holden - Star Of The Movie Toward the Unknown 11

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP