ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT

2.550.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1957
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1957
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 8

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 7

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 6

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 5

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 4

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 3

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 2

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT 1

ZIPPO XƯA 1957 – FOR SWIFT SERVICE SEE SWIFT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP