Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain

8.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Kèm hộp Repair
– Sản xuất năm 1958
– Ruột trùng giai đoạn
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain
Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 1

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 2

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 3

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 4

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 5

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 6

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 7

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 8

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 9

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 10

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 11

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 12

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 13

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 14

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 18

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 17

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 16

Zippo Xưa 1958 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Plain 15

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP