ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE

ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE

ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN ĐẸP
  • SẢN XUẤT NĂM 1958

Tập đoàn Điện lực Westinghouse là một công ty sản xuất của Mỹ. Nó được thành lập vào ngày 8 tháng 1 năm 1886, với tên gọiWestinghouse Electric Company và sau đó được đổi tên thành Westinghouse Electric Corporation bởi người sáng lập George Westinghouse (1846-1914). George Westinghouse trước đây đã thành lập Công ty Braking Airing Westinghouse . Tổng công ty đã mua công ty phát thanh truyền hình CBS năm 1995 và trở thành CBS Corporation gốc năm 1997.

ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN ĐẸP
  • SẢN XUẤT NĂM 1958

Tập đoàn Điện lực Westinghouse là một công ty sản xuất của Mỹ. Nó được thành lập vào ngày 8 tháng 1 năm 1886, với tên gọiWestinghouse Electric Company và sau đó được đổi tên thành Westinghouse Electric Corporation bởi người sáng lập George Westinghouse (1846-1914).

George Westinghouse trước đây đã thành lập Công ty Braking Airing Westinghouse . Tổng công ty đã mua công ty phát thanh truyền hình CBS năm 1995 và trở thành CBS Corporation gốc năm 1997.

ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 1 ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 2 ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 3 ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 4 ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 5 ZIPPO XƯA 1958 – WESTING HOUSE 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP