ZIPPO XƯA 1961 – 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY

ZIPPO XƯA 1961 – 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY

ZIPPO XƯA 1961 – 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1961
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY MẠ VÀNG

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 1

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 2

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 3

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 4

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 5

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 6

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 7

zippo xua 1961 25 year service state of new jersey 8

ZIPPO XƯA 1961 – 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1961
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM 25 YEAR SERVICE STATE OF NEW JERSEY MẠ VÀNG
0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP