ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO

2.450.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1961
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1961
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 14

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 1

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 2

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 3

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 4

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 5

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 6

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 7

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 8

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 8

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 10

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 11

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 12

ZIPPO XƯA 1961 – HAMILTON PLUMBING HEATING & ELECTRIC CO 13

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP