Zippo Xưa 1962 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain

Zippo Xưa 1962 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain

  • Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Không hộp
  • Sản xuất năm 1962
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Trơn 2 mặt thích hợp cho những người thích đơn giản hoặc khắc làm kỉ niệm

Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 1 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 2 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 3 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 4 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 5 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 6 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain 7 Zippo Xưa 1962 - Brushed Chrome - Trơn 2 Mặt - Plain

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP