Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used

2.000.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có trầy xước nhiều mà lăm dăm ở phần mộc đáy
– Không hộp
– Sản xuất năm 1962
– Ruột trùng giai đoạn
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm

MUA NHANH

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used
Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 11

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 10

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 9

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 8

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 7

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 6

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 5

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 4

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 3

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 2

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 1

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 12

Zippo Xưa 1962 – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome – Used 13

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP