ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON

2.550.000

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – MẤY PHỤ KIỆN ĐI KÈM MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1963
  • GỒM 1 ZIPPO , 2 DAO KẸP TIỀN , 1 THƯỚC

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – MẤY PHỤ KIỆN ĐI KÈM MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1963
  • GỒM 1 ZIPPO , 2 DAO KẸP TIỀN , 1 THƯỚC

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 1

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 2

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 3

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 4

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 5

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 6

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 7

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 8

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 9

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 10

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 11

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 12

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 13

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 14

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 15

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 16

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 117

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 18

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 19

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 20

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 21

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 22

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 23

ZIPPO XƯA 1963 – MARATHON 25

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP