ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN

1.650.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • MẶT SAU CÓ NỔ XI DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1964
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • MẶT SAU CÓ NỔ XI DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1964
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 1

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 2

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 3

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 4

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 5

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 6

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 7

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 8

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 9

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 10

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN 11

ZIPPO XƯA 1964 – S – ĂN MÒN ACID PHỦ SƠN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP