Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam

25.000.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Có ten nhẹ mặt sau
– Sản xuất năm 1967
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Chủ đề Chiến tranh Việt Nam
Đại đội truyền tin 587 thuộc Lữ đoàn 3 Bộ binh 25
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam
Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 28

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 27

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 26

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 25

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 24

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 23

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 22

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 21

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 20

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 19

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 18

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 17

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 16

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 15

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 14

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 13

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 12

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 11

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 10

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 9

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 8

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 7

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 6

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 5

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 4

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 3

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 1

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 2

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 29

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 30

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 31

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 32

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 33

Zippo Xưa 1967 – Việt Nam War – Red PLT 587th Sig Co VietNam 34

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP