ZIPPO XƯA 1968 – KAMIN & LANGAS STEEL – TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 – KAMIN & LANGAS STEEL – TOWN & COUNTRY

3.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1968
 • RUỘT TRUNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN CHỒNG SƠN – TOWN & COUNTRY
 • CHỦ ĐỀ CÔNG TY THÉP

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1968 – KAMIN & LANGAS STEEL – TOWN & COUNTRY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1968
 • RUỘT TRUNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN CHỒNG SƠN – TOWN & COUNTRY
 • CHỦ ĐỀ CÔNG TY THÉP

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1968 - KAMIN & LANGAS STEEL - TOWN & COUNTRY

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP