ZIPPO XƯA 1968 – MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 – MAGNOLIA COURT & GRILL INC

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • KHÔNG HỘP
 • NỔ XI MẶT SAU DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1968
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

 

ZIPPO XƯA 1968 – MAGNOLIA COURT & GRILL INC

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • KHÔNG HỘP
 • NỔ XI MẶT SAU DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1968
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

ZIPPO XƯA 1968 - MAGNOLIA COURT & GRILL INC

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP