ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
  • CHỦ ĐỀ TÀU KHU TRỤC

 

 

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
  • CHỦ ĐỀ TÀU KHU TRỤC

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 8

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 7

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 6

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 5

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 4

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 3

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 2

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11 1

ZIPPO XƯA 1968 – USS SELLERS DDG11

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP