Zippo Xưa 1969 – VietNam War – 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam – Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620

Zippo Xưa 1969 – VietNam War – 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam – Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620

11.500.000

– Zippo trong tình trạng dùng lướt – Nguyên hộp
– Lớp sơn còn nguyên vẹn
– Sản xuất năm 1969
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Chủ đề Chiến tranh Việt Nam
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1969 – VietNam War – 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam – Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620
Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 1

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 5

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 2

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 3

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 4

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 6

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 7

Zippo Xưa 1969 - VietNam War - 620 Tactical Control SQ. Pleiku VietNam - Phi đoàn TAC CON SQ DET 2 thứ 620 8

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP