phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1970 – SKELLY OIL

1.650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • NỔ XI DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1970
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ CÔNG TY DẦU MỎ

Skelly Oil Company là một công ty dầu cỡ trung bình được thành lập vào năm 1919 bởi William Grove (Bill) Skelly , Chesley Coleman Herndon và Frederick A. Pielsticker tại Tulsa, Oklahoma. [1] [2] J. Paul Getty giành quyền kiểm soát công ty trong những năm 1930. Skelly Oil trở thành một phần của Công ty Dầu mỏ Getty, Công ty Dầu mỏ Mission, Công ty Dầu Tidwater. Nó trở nên không còn tồn tại khi được Công ty Getty Oil hấp thụ vào năm 1974 và logo thương hiệu Skelly bị bỏ rơi đã được Nimmons-Joliet Development Corp hồi sinh vào năm 2012.

 

Hết hàng