ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1970
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

Chỉ huy trưởng của SOUTHCOM chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trên các vùng đất của Trung và Nam Mỹ, các quốc đảo của vùng Caribe và các vùng nước xung quanh phía nam Mexico. Kích thước và tính đa dạng của nhà hát này thường không được các công dân Mỹ hiểu rõ. Từ bắc xuống nam khoảng cách là khoảng 7.000 dặm, và từ đông sang tây hơn 3.000 dặm. Brazil lớn hơn lục địa Hoa Kỳ; Peru là ba lần kích thước của California. Có 32 quốc gia có chủ quyền trong nhà hát này, mỗi quốc gia cam kết phát triển các hệ thống xã hội và chính trị phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh của nó.

SOUTHCOM là một lệnh chung bao gồm các yếu tố quân đội, hải quân, không quân và hải quân. Trụ sở SOUTHCOM có khoảng 850 người đàn ông và phụ nữ của tất cả các dịch vụ và 130 thường dân. Nó là nhỏ nhất của tất cả các nhân viên chỉ huy thống nhất. Trụ sở chính bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, DEA, DIA, NSA, Cảnh sát biển và Hải quan.

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1970
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 9

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 8

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 7

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 6

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 5

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 4

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 3

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 2

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION 1

ZIPPO XƯA 1970 – U.S. SOUTHERN COMMAND PRESENTATION

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP