ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN

2.100.000

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • MẶT TRƯỚC CÓ TRẦY ÍT Ở PHẦN THÂN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • MẶT TRƯỚC CÓ TRẦY ÍT Ở PHẦN THÂN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 1

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 2

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 3

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 4

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 5

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 6

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 7

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN 8

ZIPPO XƯA 1972 – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT – PLAIN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP