ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 10

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 9

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 8

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 7

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 6

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 5

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 4

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 3

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 2

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH 1

ZIPPO XƯA 1972 – N.C.O. CLUB HILL AIR FORCE BASE UTAH

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP