phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1972 – SHRINERS

ZIPPO XƯA 1972 – SHRINERS

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1972
  • MỘT TRONG CÁC CHI NHÁNH CỦA HỘI TAM ĐIỂM