ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET

8.500.000

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1973
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI – ĐÔ ĐỐC 4 SAO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1973
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI – ĐÔ ĐỐC 4 SAO

 

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 1

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 2

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 3

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 4

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 5

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 6

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET 7

ZIPPO XƯA 1973 – ADMIRAL US NAVY – COMMANDER IN CHIEF US PACIFIC FLEET

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP