phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1974 – 41ST INFANTRY

3.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 41 CỦA QUÂN ĐỘI HOA KỲ

Trung đoàn Bộ binh 41 của Hoa Kỳ là một trung đoàn của Quân đội Hoa Kỳ. Tiểu đoàn 1 của nó hiện đang được giao cho Đội chiến đấu Lữ đoàn bộ binh số 2, Sư đoàn 4 bộ binh . Tiểu đoàn 3 của nó được giao cho Đội chiến đấu Lữ đoàn Stryker số 1 , Sư đoàn 1 Thiết giáp .

 

 

Hết hàng