ZIPPO XƯA 1974 – JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 – JACK HODGE TRANSPORT INC

1.800.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1974
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1974 – JACK HODGE TRANSPORT INC

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1974
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

ZIPPO XƯA 1974 - JACK HODGE TRANSPORT INC

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP