ZIPPO XƯA 1974 – NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA

ZIPPO XƯA 1974 – NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA

ZIPPO XƯA 1974 – NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI QUÂN

Trường Cao đẳng Hải quân ( NPS ) là một trường sau đại học do Hải quân Hoa Kỳ điều hành. Nằm ở Monterey, California , nó cấp bằng thạc sĩ, bằng cấp và tiến sĩ. Được thành lập vào năm 1909, trường cũng cung cấp các cơ hội nghiên cứu học bổng ở cấp hậu tiến sĩ thông qua chương trình liên kết nghiên cứu của Hội đồng nghiên cứu quốc gia National Academies.

Nhiệm vụ của Trường Sau đại học Hải quân (NPS) là cung cấp các chương trình nghiên cứu và giáo dục tiên tiến có liên quan và độc đáo để tăng hiệu quả chiến đấu của các sĩ quan của Hải quân để tăng cường an ninh của Hoa Kỳ. Để hỗ trợ những điều nêu trên, và để duy trì sự xuất sắc học tập, NPS và DON nuôi dưỡng và khuyến khích một chương trình nghiên cứu có liên quan và công đức mà cả hai hỗ trợ nhu cầu của Hải quân và Bộ Quốc phòng trong khi xây dựng vốn trí tuệ của giảng viên trường Hải quân sau đại học.

Dân số sinh viên NPS chủ yếu là các sĩ quan hoạt động từ tất cả các chi nhánh của quân đội Hoa Kỳ , mặc dù các thường dân Chính phủ Hoa Kỳvà các thành viên của quân đội nước ngoài cũng có thể thi hành theo nhiều chương trình khác nhau. Hầu hết các giảng viên là dân thường.

NPS tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật quan tâm đến hải quân trong khi các trường cao đẳng và cao đẳng chiến tranh tập trung vào các chức năng của nhân viên, các vấn đề dân sự – quân sự, chiến thuật và chiến lược.

ZIPPO XƯA 1974 – NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI QUÂN

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 1

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 2

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 3

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 4

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 5

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 6

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 7

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 8

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA 9

ZIPPO XƯA 1974 - NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CALIFORNIA

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP