ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT

2.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN  HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM
  • BẢN TRƠN BÓNG HIẾM HƠN HẲN SO VỚI BẢN PHAY XƯỚC Ở THỜI KÌ NÀY

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN  HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM
  • BẢN TRƠN BÓNG HIẾM HƠN HẲN SO VỚI BẢN PHAY XƯỚC Ở THỜI KÌ NÀY

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 11

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 10

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 9

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO XƯA 1974 – PLAIN HIGH POLISHED – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP