ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 1

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 2

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 2

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 3

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 5

ZIPPO XƯA 1974 – TELEDYNE MOVIBLE 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP