ZIPPO XƯA 1975 – MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN

ZIPPO XƯA 1975 – MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN

6.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

.Người tiền nhiệm ban đầu của Lữ đoàn Hàng không Chiến đấu, Sư đoàn 3 Bộ binh là Công ty Hàng không thứ 3, được kích hoạt và giao cho Sư đoàn 3 Bộ binh vào ngày 1 tháng 7 năm 1957 tại Fort Benning, Georgia. Hai mươi bảy năm sau, vào ngày 16 tháng 11 năm 1984, CAB được tạm thời kích hoạt như lữ đoàn hàng không chiến đấu đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ trong một bộ binh cơ giới hóa. Lữ đoàn được chính thức kích hoạt ngày 15 tháng 3 năm 1985 và được chỉ định là Lữ đoàn Hàng không, Sư đoàn 3 Bộ binh và sau đó bất hoạt vào ngày 16 tháng 8 năm 1991. Nó được kích hoạt lại vào ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại Fort Stewart, Georgia như một phần của việc tái hiện Sư Đoàn 24 Bộ Binh (Cơ Giới) là Sư Đoàn 3 Bộ Binh (Cơ Giới).

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1975 – MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 9

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 8

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 7

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 6

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 5

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 4

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 3

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 2

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN 1

ZIPPO XƯA 1975 - MARNE DIVIDION 3D COMBAT AVIATION BN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP