ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS

6.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

Kent Jean Carroll (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1926) là một phó đô đốc đã nghỉ hưu tại Hải quân Hoa Kỳ . Ông chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân sự cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1983. Giải thưởng của ông bao gồm Huân chương Dịch vụ Xuất sắc của Hải quân , Legion of MeritHuân chương Dịch vụ Phân biệt Quốc phòng . Ông là cựu sinh viên của Đại học Notre Dame .

Ông phục vụ như là chỉ huy đầu tiên của USS Blue Ridge

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 1

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 2

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 3

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 4

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 5

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 6

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 7

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 8

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS 9

ZIPPO XƯA 1975 – NAVY PRESENTED BY RADM K.J. CARROLL USN COMNAVMARIANAS

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP