ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1975 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP