ZIPPO XƯA 1976 – BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 – BRUSHED BLACK

5.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1976
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ MIDNIGHT
  • HIẾM GẶP VÀ CÓ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1976 – BRUSHED BLACK

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1976
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ MIDNIGHT
  • HIẾM GẶP VÀ CÓ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

ZIPPO XƯA 1976 - BRUSHED BLACK

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP