ZIPPO XƯA 1976 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

ZIPPO XƯA 1976 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1976
 • RUỘT VÀNG TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • HOA VĂN SANG TRỌNG
 • Ô KHẮC TÊN KHẮC : 10-3-1976
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG CAO

 

ZIPPO XƯA 1976 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1976
 • RUỘT VÀNG TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • HOA VĂN SANG TRỌNG
 • Ô KHẮC TÊN KHẮC : 10-3-1976
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG CAO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP