ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1976
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1976
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 1

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 2

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 3

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 4

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 5

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 6

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 7

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION 8

ZIPPO XƯA 1976 – USGC LORAN STATION

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP