phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1977 – TOWN & COUNTRY – SWORDFISH FLORIDA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1977
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN CHỒNG SƠN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO