ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS

1.700.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XẤT NĂM 1978
  • CẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XẤT NĂM 1978
  • CẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 9

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 8

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 7

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 6

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 5

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 4

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 3

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 2

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS 1

ZIPPO XƯA 1978 – I AM A THINK IDEAS

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP