ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

3.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1978
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1978
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 11

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 10

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 9

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 8

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 7

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 6

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 5

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 4

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 3

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 2

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE 1

ZIPPO XƯA 1978 – MẠ VÀNG 22K – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP