ZIPPO XƯA 1978 – MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 – MICHIGAN BOILER & ENG CO

1.750.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1978
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1978 – MICHIGAN BOILER & ENG CO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1978
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

ZIPPO XƯA 1978 - MICHIGAN BOILER & ENG CO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP