Zippo Xưa 1979 – Gold Plate Golden Elegance – Good Luck SHAD

Zippo Xưa 1979 – Gold Plate Golden Elegance – Good Luck SHAD

4.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1979
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ vàng 22k
– Ô khắc tên khắc : Good Luck SHAD
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1979 – Gold Plate Golden Elegance – Good Luck SHAD
Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 1

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 2

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 3

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 4

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 12

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 11

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 10

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 9

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 8

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 7

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 6

Zippo Xưa 1979 - Gold Plate Golden Elegance - Good Luck SHAD 5

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP